Oscar II

Oscar II

1902-1934

Skandinavien-Amerika Linien logo

Galleri

Oscar II
Oscar II
Oscar II
Oscar II
Oscar II
Oscar II
Oscar II

Oscar II. var den 1. af tre søsterskibe, der skulle overtage fra de fire gamle dampere, som flyttede med Thingvalla Linien, da den blev solgt til D.F.D.S. i 1898. Skandinavien-Amerika Linien, som den nye gren kom til at hedde indså i starten af århundredet, at de måtte forny sig for at kunne konkurrere med andre rederier. En aftale blev sluttet med Glasgow værftet Alex Stephen & Sons om levering af det første i rækken og den 14. november 1901 blev Oscar II. så søsat. Hun var 158 meter langt og 17,8 meter bredt, en kæmpe i forhold til liniens overdragne skibe, hvor det største kun lige var over 100 meter langt. Oscar II. var forsynet med to skruer og drevet af en tregangs ekspansions maskine, der havde 8.500 hestekræfter. Hun kunne sejle med en maksimum hastighed af 16 knob og havde plads til 130 1. klasses, 140 2. klasses og 900 3. klasses passagerer. Oscar II. var på 10.012 bruttoton og havde et deplacement på 16.000 tons. Hun var opkaldt efter den svenske konge, der havde bifaldt navngivelsen.

Skandinavien-Amerika Linien havde med Oscar II. og de 2 andre kommende dampere nu helt andre boller på suppen. For det første kunne de nu opretholde en ugentlig service til New York, da der hver anden uge afgik et af de nye skibe mens der i de mellemliggende uger sejlede et af de gamle Thingvalla skibe. For det andet kunne skibene have væsentlig flere passagerer med end de gamle, hvilket jo selvsagt gav flere fordele ikke mindst økonomisk. Oscar II. blev færdiggjort fra værftet i Glasgow i februar 1902, kom ud på prøvesejladserne den 3 marts og blev leveret den samme dag til en pris af 4.8 millioner kroner. Den 12. marts samme år, stod hun ud på sin jomfrurejse fra København til New York.

Skandinavien-Amerika Liniens første store transatlantiske damper var ikke så stor som de engelske og tyske rederiers dampere, men hun var stadig et imponerende syn for den rejsende og vakte opsigt overalt. Det fik i hvert fald passagerer fra hele norden til at strømme til. Oscar II. var i 1909 involveret i en episode, der for en stund gav Skandinavien-Amerika Linien meget omtale og skibets selv et af de mest berømte i hele Atlanterhavsfarten. For en gangs skyld var det ikke pga. en ulykke, men pga. en berømt personlighed. Den 2. september 1909 blev der meddelt, at den berømte amerikanske forsker Dr. Frederick A. Cook havde nået Nordpolen og plantet Stars and Stripes deroppe. Dette vakte naturligvis en enorm opsigt, både i Amerika, men også i resten af verden. Men det som linien og Oscar II. blev berømte på var, at Cook havde valgt Skandinavien-Amerika Linien og Oscar II. til at blive sejlet til New York. Alle europæiske rederier havde tilbudt ham rejsen, men Cook havde valgt og sådan blev det. Oscar II. kom også i søgelyset i efteråret 1915, da bilkongen Henry Ford var i Europa på sin fredsekspedition. Da Ford skulle fra New York rejste han med Oscar II. og også den berømte opfinder Thomas Edison var en tur ombord. Det var dog mens skibet stadig lå i New York.

Oscar II. havde sin storhedstid i 1920'erne, da de polske emigranter valfartede til den danske linie, men i slutningen af 20'erne og i starten af 30'erne, da krisen kom for Skandinavien-Amerika Linien, var hun den første der røg. I 1931 blev der meddelt, at Oscar II. skulle tages ud af ruten til New York. Passagertallet var faldet så drastisk at rederiet ikke længere kunne holde gang i fire skibe. Hun blev lagt op samme år med et imponerende antal af 398 krydsninger over Atlanten bag sig. Den 28. september 1933 blev hun solgt til ophugning. Året efter i 1934 blev hun så hugget op i Blyth af Hughes Bolchow & Co. Hermed var det definitivt slut for den damper, der startede de gyldne år for Skandinavien-Amerika Linien tilbage i 1902. Men afskedigelsen af Oscar II. skulle også vise sig at være starten på enden for rederiet, der endnu havde tre dampere i service.